Holy Trinity
Greek Orthodox Church

Spokane, Washington

ГРЪЦКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА СВ. ТРОЙЦА


 
Holy Trinity Home
Who we are...
What we believe...
Where to find us...
When we meet...
Why it matters...
 
Parish Events
Parish Calendar
Photos
Sermons

Български
Bulgarian
Ελληνικά
Greek

Русский
Russian

Српски
Serbian


Кои сме ние...
Нашата енория принадлежи към епархията на Сан Франциско на Гръцката православна архиепископия в Америка, която се подчинява на Вселенския патриарх в Константинопол.

Нашите енориаши идват от Америка, Армения, Белорусия, България, Еритрея, Гърция, Ливан, Сърбия, Украйна и други страни.

Богослужението е на английски, гръцки и църковнославянски език.

Как да ни намерите...
От I 90 – изход 281 (Division Street) на север до първата пряка и наляво по 2nd Avenue; на втория светофар вдясно по Washington; на север по Washington около миля и половина; църквата е от лявата страна (на Washington между Mission Indiana).

От север по Highway 2 или 395 – на юг до Indiana; вдясно по Indiana до първия светофар; наляво по Washington; църквата е от дясната страна на улицата.

Къде се събираме...
Седмично богослужение
Вечерня всяка събота от 6 ч.
Служба от песнопения и молитви в навечерието на Деня Господен.

Утринна служба всяка неделя от 9 ч.
Служба от утринни молитви, псалми и химни в чест на Христовото Възкресение.

Св. Литургия всяка неделя от 10 ч.

Неделно училище за децата от предучилищна възраст и учениците от всички класове се провежда в неделя след причастието на св. Литургия.

                      
Icon of the Holy Trinity - The Hospitality of Abraham Молитва към
Св. Троица

 Упованието ми е Отец,
прибежището ми е Син,
покров ми е Дух Светий:
Света Троице, слава Тебе!Places to go learn more: